Perjanjian Fudhul – Satu Kefahaman

Sejarah Perjanjian FudhulSejarah Perjanjian Fudhul

Ia berlaku dalam bulan Zulkaedah, selepas pulangnya kabilah-kabilah Quraisy dari peperangan Fijar. Kabilah-kabilah Quraisy yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat ialah Bani Hashim, Bani Mutallib Ibn Abdul Manaf, Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Bani Taiym bin Murrah. [click to continue…]

0 comments

Hukum Demonstrasi – Nabi Saw Tidak Pernah Lakukan : Hujah Atau Tidak

Hukum DemonstrasiAntara kefahaman yang salah dalam menilai sesuatu permasalahan untuk menentukan hukum ialah menjadikan alasan bahawa Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara tersebut sebagai hujah untuk diharamkan. [click to continue…]

0 comments

Demokrasi Dari Kacamata Islam

Demokrasi Dari Kacamata IslamDefinisi

Demokrasi memberikan maksud rakyat yang memerintah. Iaitu rakyat mempunyai kuasa dalam memilih pemerintah bagi negara mereka melalui sistem pilihanraya. Hal ini bermaksud undang-undang yang diguna pakai oleh negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini adalah berdasarkan suara majoriti rakyat. [click to continue…]

1 comment

Tone Excel Patuh Syariah

tone group, tone excel, tone excel penipu, keburukan tone excelTone Excel adalah salah satu sim kad yang memberikan peluang kepada penggunanya untuk menjana pendapatan. Tahun 2017 merupakan tahun ke 7 bertapaknya syarikat ini dalam industri komunikasi negara dan sehingga kini terdapat lebih daripada 500 000 pengguna tone excel. [click to continue…]

0 comments

Previous Posts