Gerakan Kebangkitan Dan Perubahan

Kebangkitan Dan PerubahanPERUBAHAN DAN KEBANGKITAN

Di sana terdapat perbezaan antara “tajdid” dan “jaded”. Kalimah “ad-Din al-Jadid” memberi maksud yang bercanggah dengan syariah, kerana terjemahannya adalah “agama yang baru”. Adapun kalimah “Tajdid ad-din” pula adalah kalimah keramat yang mulia dan layak diungkapkan dalam skop perbincangan ilmiyyah dan perlaksanaan. [click to continue…]

0 comments

Fatwa : Satu Penjelasan

Fatwa agama islamFATWA DALAM ISLAM

Fatwa ialah keputusan bagi sesuatu permasalahan. Ia melibatkan hukum agama yang diberikan oleh mufti kepada mereka yang bertanya samada individu mahupun berkumpulan ke atas permasalahan yang sudah jelas punca permasalahannya atau masih kabur.

Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-4, definisi fatwa ialah keputusan tentang sesuatu hukum agama (yg belum pernah diputuskan lagi) berdasarkan nas Al-Quran, hadis, dan sumber hukum lain, termasuk ijtihad oleh mufti. [click to continue…]

1 comment

Perjanjian Fudhul – Satu Kefahaman

Sejarah Perjanjian FudhulSejarah Perjanjian Fudhul

Ia berlaku dalam bulan Zulkaedah, selepas pulangnya kabilah-kabilah Quraisy dari peperangan Fijar. Kabilah-kabilah Quraisy yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat ialah Bani Hashim, Bani Mutallib Ibn Abdul Manaf, Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Bani Taiym bin Murrah. [click to continue…]

0 comments

Hukum Demonstrasi – Nabi Saw Tidak Pernah Lakukan : Hujah Atau Tidak

Hukum DemonstrasiAntara kefahaman yang salah dalam menilai sesuatu permasalahan untuk menentukan hukum ialah menjadikan alasan bahawa Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara tersebut sebagai hujah untuk diharamkan. [click to continue…]

0 comments


Next Posts Previous Posts