ISLAM : Konsep dan Kewajipan Menjaganya

Islam - Konsep dan Kewajipan MenjaganyaKONSEP ISLAM DAN RAHMAT

Islam datang membawa rahmat (kasih sayang) kepada semua makhluk dimuka bumi. Hal ini bertepatan dengan firman Allah taala daripada pengutusan Nabi s.a.w. : dan tidaklah aku mengutuskan kamu (wahai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat keseluruh alam”. (Surah al-Anbia’ : 107)

Oleh itu, sesuatu pensyariatan dalam Islam mempunyai tujuan dan peranan khusus untuk menjaga keamanan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa[1] ada menyebutkan lima perkara daripada tujuan pensyariatan dalam Islam atau dengan nama lain Maqasida Syar’iah :

 1. Menjaga agama : Larangan supaya tidak syirik dan murtad kepada Allah
  2. Menjagga akal : Larangan daripada meminum arak dan seumpamanya
  3. Menjaga nyawa : Larangan agar tidak membunuh dan mencederakan manusia lain
  4. Menjaga keturunan : Larangan supaya tidak berzina dan gejala sosial
  5. Menjaga harta : Larangan daripada merompak, mencuri, rasuah, riba da lain-lain

Perkara ini dilihat sebagai hikmah daripada Allah taala kerana menurunkan agama kepada kita sebagai manual untuk dirujuk bagi menjalani kehidupan seharian. Sebab agama itu datang sebagai pemandu kepada setiap manusia yang mempunyai akal rasional untuk berfikir apa yang baik dan buruk sebagai mendapatkan kehidupan yang sejahtera atas muka bumi Allah.

BEBERAPA KEWAJIPAN ASAS SEORANG MUSLIM

Dr. Ali Jarishah dalam kitabnya[2] ada menyebutkan beberapa kewajipan asas sebagai seorang muslim terhadap agamanya. Antaranya :

 1. Kewajipan menjaga agama dan syariat Islam (sepenting-penting kewajipan)
 2. Kewajipan menjaga kesatuan umat Islam sejagat dan keselamatan negara mereka
 3. Kewajipan mejaga kebebasan dan nyawa orang-orang Islam

PERINGKAT / MARHALAH MEMPERTAHANKAN PENSYARIATAN ISLAM

Peringkat Pertama : Ingkar dengan hati

Peringkat ini merupakan fardhu ain (kewajipan) kepada semua umat Islam samada lelaki ataupun perempuan. Ini kerana tiada seorang pun yang terhalang untuk mengingkari dengan hatinya terhadap sesuatu maksiat kepada Allah taala.

Firman Allah taala : “Janganlah kamu condong kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman kerana mereka akan menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka”. (Surah Hud : 113)

Akan tetapi ini adalah selemah-lemah iman (sekiranya mereka mampu) kerana ianya tidak diiringi dengan perbuatan untuk mencegah sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat Allah taala.

Namun sekiranya mereka tidak mampu dan mendapat ancaman yang menyebabkan luputnya nyawa, mereka dibenarkan untuk membuat pilihan samada ingin menegur sesuatu kezaliman yang berlaku ataupun tidak. Mereka dimaafkan disisi pendapat para ahli feqh.

Bagi mereka yang tidak mengingkari sesuatu maksiat dan kezaliman yang berlaku walaupun dengan hati maka mereka akan mendapat laknat Allah taala sebagaiman Bani Israel.

Frman Allah taala : “Orang-orang kafir Bani Israel telah dilaknat melalui lisan (ucapan) Nabi Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat , sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat”. (Surah al-Maidah : 78-79)

Peringkat Kedua : Ingkar dengan perkataan (jihad dengan lisan).

Peringkat ini terbahagi kepada dua kategori :

 1. Fardhu kifayah : daripada kalangan orang-orang awam

Sekiranya sudah terdapat daripada sesebuah kampung yang telah menjalankan amar makruf nahi mungkar maka akan gugurlah kefardhuan jihad dengan lisan kepada setengah penduduk atau orang awam yang lain.

 1. Fardhu ain : daripada kalangan ahli ijtihad (fatwa) dan para ulama

Haram bagi setiap daripada ahli ilmu dan mereka yang bijaksana dalam agama berdiam diri membisu seribu bahasa sekiranya sesuatu pensyariatan  Islam tidak ditegakkan dan maksiat berlaku berleluasa dikalangan masyarakat.

Rasulullah pernah bersabda : “Sesiapa yang menyembunyikan ilmu maka Allah akan memakaikan kekangan (dimulutnya) pada hari kiamat dengan kekangan yang diperbuat daripada api neraka, sesiapa yang mennyembunyikan kebenaran maka mereka itu adalah syaitan bisu”.

Beberapa langkah dan peringkat mengingkari dengan perkataan sebagaimana method yang diajarkan oleh al-Quran.

Firman Allah taala : “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan berhikmah, peringatan baik dan berdebatlah dengan cara yang baik”. (Surah al-Nahl : 125)

Berdasarkan ayat diatas, terdapat tiga cara dan langkah penyampaian :

 1. Pengenalan, berhikmah dan lemah lembut
  2. Peringatan dan nasihat yang baik
  3. Berdebat dan berhujjah dengan cara yang baik

Peringkat Ketiga : Penolakan (Gugurkan hak-hak Pemerintah)

Sekiranya peringkat pertama dan kedua (ingkar dengan hati dan lisan) tidak memberi kesan maka hendaklah gugurkan segala hak-hak yang sepatutnya diterima oleh pemerintah seperti memberi ketaatan dan sebarang pertolongan kepada mereka dalam pemerintahan.

Ini berkisar dalam skop terhadap sesuatu tindakan pemerintahan dan sebarang bentuk teknikal yang dirancang yang tidak mengikut syariat Allah taala. Menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam memboikot secara lembut setiap perancangan yang membawa kepada kemurkaan Allah taala.

Firman Allah taala : “Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu (hukum-hukum) dalam al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan maka jananlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, kerana (kalau tetap duduk sekali dengan mereka) tentulah kamu serupa dengan mereka, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-oran munafik dan kafir di neraka Jahannam”. (Surah al-Nisa’ : 140)

Sabda Rasulullah s.a.w. : “Adakah kamu semua mendengar? Sesungguhnya Allah taala akan jadikan kepada kamu beberapa pemimpin-pemimpin (yang zalim), sesiapa yang menjadi golongan mereka dan membenarkan pembohongan mereka  serta menolong kezaliman yang mereka lakukan maka bukanlah daripada kalanganku (umatku), aku bukanlah daripadanya dan dia tidak akan (merasai) talaga haud, sesiapa yang tidak termasuk dalam golongan mereka dan tidak membenarkan pembohongan mereka serta tidak menolong kezaliiman yang mereka lakukan maka dia daripada kalanganku (umatku) dan aku daripada kalangannya, dia akan dapat (Merasai) telaga haud”. (Riwayat Imam Ahmad dan Nasa’ie)

Peringkat Keempat : Jatuhkan pemerintah thaghut.

Dalam proses menegakkan syariat Allah, Islam perlu memerintah bukan diperintah. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam untuk cuba sedaya upaya melalui apa jua cara yang sesuai dengan syara’ untuk mengislah dan memperbaiki sesuatu pemerintahan negaranya dengan seruan kebangkitan terhadap rakyat secara hikmah dan peringatan yang baik.

Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bagaimana kita ingin menolong saudara-saudara kita dikalangan pemerintah yang zalim.

Sabda Rasulullah s.a.w. daripada Abdullah bin Abbas : “Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yag menzalimi, sahabat berkata : Aku menolong mereka yang dizalimi, adakah kamu dapati (wahai Rasululllah) sekiranya yang zalim bagaimana aku boleh meolongnya? Rasulullah bersabda : Tahan dan tegahlah dia daripada melakukan kezaliman, maka itulah cara menolongnya (yang zalim)”. (Riwayat Imam al-Tabrani)

Jatuhkan pemerintahan thagut (mereka yang memerintah melampaui daripada hukum Allah) bukanlah bermaksud dengan memerangi mereka dengan cara menggulingkan pemerintah menggunakan senjata ataupun revolusi yang bersifat kekerasan.

Tidak mengapa meminta tolong dan bekerjasama (tahaluf siasi) dengan non-muslim sebagai strategi untuk mencapai tujuan selagi prinsip-prinsip Islam yang asas tidak digadai.[3]

Perkara ini sesuai dengan pendapat daripada jumhur ulama’, wajib bersabar untuk menegakkan hukum Allah dan haram memerangi pemerintah (dalam erti melancarkan perang senjata) selagi pemerintah tidak secara jelas menampakkan kekufuran dan memerangi Islam dan umatnya.

Firman Allah : “Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah daripada kalangan kamu”. (Surah al-Nisa’ : 59)

Sabda Rasulullah s.a.w. : “Sesiapa yang melihat pemerintahnya melakukan sesuatu perkara yang ditegah (syara’) maka bersabarlah (menasihatinya)”. (Riwayat Bukhari)

Ini kerana Islam adalah agama pemberi nasihat dan penunjuk kepada jalan kebenaran.

Sabda Rasulullah s.aw. : “Tiada ketaatan dalam perkara maksiat, sesungguhnya ketaatan itu pada perkara kebaikan, maka wajib salah seorang antara kamu dengar dan taat apa yang tidak disuruh kepada perkara yang berbentuk maksiat, maka sekiranya disuruh kepada perkara maksiat maka tidak perlu dengar dan patuh”. (Riwayat Muslim)

KESIMPULAN

Hujjatul Islam Imam Ghazali ada menyebutkan : “Dunia sebagai kebun akhirat, tidak akan sempurna agama melainkan dengan adanya dunia,pemerintahan dan agama adalah dua benda yang kembar, agama adalah asas (sumber), sultan adalah pemegang amanah, jika tiada asas maka akan binasa, jika tiada pemegang amanah maka akan sempitlah, tidak akan sempurna pemerintahan dan undang-undang kecuali dengan ketua (sultan atau pemimpin)”.[4]

Firman Allah taala : “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya an apabila kamu menetapkan sesuatu hukum kepada manusia hendaklah menetapkannya dengan adil,sesungguhnya Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Melihat.” (Surah al-Nisa’ : 58)

Wassalam

Disediakan oleh :
Muhammad Zuhairi bin Zainal Abidin

[1]  Kitab al-Mustasfa karangan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali

[2]  Kitab Arkan al-Syariah Islamiah karangan Dr. Ali Jarishah : m/s 73

[3]  Kitab al-Fikrul Islami al-Mu’asir karangan Dr. Mustafa Muhammad Tahhan : m/s 177

[4]  Kitab Ihya’ Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali : jilid 1 m/s 71

Comments

0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.