Perjanjian Fudhul – Satu Kefahaman

Sejarah Perjanjian FudhulSejarah Perjanjian Fudhul

Ia berlaku dalam bulan Zulkaedah, selepas pulangnya kabilah-kabilah Quraisy dari peperangan Fijar. Kabilah-kabilah Quraisy yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat ialah Bani Hashim, Bani Mutallib Ibn Abdul Manaf, Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Bani Taiym bin Murrah. [continue reading…]

0 comments

Hukum Demonstrasi – Nabi Saw Tidak Pernah Lakukan : Hujah Atau Tidak

Hukum DemonstrasiAntara kefahaman yang salah dalam menilai sesuatu permasalahan untuk menentukan hukum ialah menjadikan alasan bahawa Nabi SAW tidak pernah melakukan perkara tersebut sebagai hujah untuk diharamkan. [continue reading…]

0 comments

Demokrasi Dari Kacamata Islam

Demokrasi Dari Kacamata IslamDefinisi

Demokrasi memberikan maksud rakyat yang memerintah. Iaitu rakyat mempunyai kuasa dalam memilih pemerintah bagi negara mereka melalui sistem pilihanraya. Hal ini bermaksud undang-undang yang diguna pakai oleh negara yang mengamalkan sistem demokrasi ini adalah berdasarkan suara majoriti rakyat. [continue reading…]

1 comment

Tone Excel Patuh Syariah

tone group, tone excel, tone excel penipu, keburukan tone excelTone Excel adalah salah satu sim kad yang memberikan peluang kepada penggunanya untuk menjana pendapatan. Tahun 2017 merupakan tahun ke 7 bertapaknya syarikat ini dalam industri komunikasi negara dan sehingga kini terdapat lebih daripada 500 000 pengguna tone excel. [continue reading…]

0 comments

Perkara 3(1) – Islam Agama Persekutuan : Satu Penilaian

Islam Agama PersekutuanSejarah Islam Sebelum Penjajahan

Kedatangan Islam ke Tanah Melayu bermula seawal abad ke-14 secara amnya. Khususnya di Malaysia ia memberikan kesan yang mendalam terhadap sistem dan perlembagaam Negara.

Sebelum kemerdekaan pada tahun 1957, sebahagian besar perlembagaan Negeri-negeri Melayu adalah bersifat tidak bertulis. Walaubagaimanapun sejarah awal perlembagaan bertulis telah bermula dengan Perlembagaan Negeri Johor (1895) dan Perlembagaan Negeri Terengganu (1911). [continue reading…]

0 comments

Pilihanraya Dan Hukum Mengundi

Pilihanraya Dan Hukum MengundiDefinisi Pilihanraya

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke-4, pilihanraya memberikan maksud membuat pemilihan dengan cara mengundi yang dilakukan oleh semua orang. Iaitu dalam konteks negara Malaysia, pilihanraya ialah satu sistem yang dilakukan oleh warganegara yang mencukupi syarat-syarat untuk mengundi melakukan undian ke atas calon-calon yang bertanding samada yang membabitkan di peringkat negeri atau parlimen. [continue reading…]

1 comment


Next Posts Previous Posts