Pandangan Ahli Falsafah Barat dan Mengenai Kiamat

Pandangan Ahli Falsafah Barat dan Mengenai Kiamat

PENDAHULUAN

Maksud hari kiamat ialah hari kebangkitan semula segala makhluk-makhluk Allah sama ada manusia atau binatang yang telahpun mati. Percaya kepada adanya kiamat adalah rukun iman kelima yang wajib diyakini oleh seseorang yang mengaku dirinya muslim. Tanpa mempercayai hari berkenaan akan menjejaskan seterusnya merosakkan dan membatalkan iman seseorang individu walaupun rukun iman yang lain tetap di yakini. Kita tidak dapat mengetahui bilakah akan teradinya kiamat seperti yang termaktub dalam al-Quran mafhumnya: “Dan ditiuplah sangkakala maka matilah sesiapa di langit dan di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri men unggu keputusan masing-masing”

Namun begitu, kedapatan banyak pandangan dari pelbagai pihak mengenai konsep kiamat itu sendiri. Ada yang menanggapnya sebagai tidak wujud, ada pula yang beriman denganya, ada yang mengatakan ianya sebagai hari perhitungan dan kehancuran alam dan pelbagai lagi pandangan-pandangan daripada pelbagai pihak. Untuk ruangan ini, penulis hanya akan mengupas pandangan daripada ahli falsafah dan barat mengenai kiamat.

AHLI FALSAFAH DAN KIAMAT

Para pengkaji ilmu falsafah membahagikan falsafah kepada tiga peredaran zaman iaitu zaman permulaan falsafah (Yunani), zaman pertengahan (Islam), dan zaman moden. Ketiga-tiga peredaran falsafah ini mempunyai pandangan yang agak herbeza dalam polemik-polemik tertentu di dalam falsafah. Adapun falsafah ialah ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara maujudat (hal-hal kewujudan termasuk alam) atau perbahasan antologi sebagaimana kata al-Kindi: “Falsafah ialah berusaha mengetah ui dan mendalami sesuatu kejadian (perkara) sekaligus mencungkil hakikatnya”. Bererti golongan falsafah juga membicarakan tentang kewujudan kiamat sama ada perkara itu adalah realiti yang benar-benar akan berlaku atau sebagai satu dongengan semasa.

Namun konsep kiamat yang dibicarakan oleh ketiga-tiga peredaran falsafah tadi mempunyai perbezaan dari sudut jalan pengkajian. Ini kerana falsafah Greek (Yunani) lebih kepada merungkai hakikat terhaclap sesuatu zat (benda) yang dikajinya atau lebih mudah menggunakan kebijaksanaan akal sebagai satu-satunya teori yang akhirnya akan melahirkan natijah. Maka kedapatan ahli falsafah zaman ini yang mempercayai akan kewujudan alam dan kemusnahanya (kiamat). Aristotle adalah salah seorang filosof yang muncul pada zaman ini yang mengemukakan falsafahnya tentang kewujudan alam dan kehancuran alam serta mengimani bahawa tuhan pencipta alam (Tuhan Nus sememangnya wujud. Sebahagiannya lagi tidak membicarakan tentang kewujudan alam (naturalist) seperti Socrates yang mana beliau hanyalah menumpukan kepada falsafah akhlak dan perkara yang
bersangkutan dengan perkara ilmu hisab (riadiyat).

Manakala falsafah Islam dan Kristian pula cenderung kepada menumpukan usaha menjadikan falsafah itu sebagai alat bagi menyelaras antara agama dan falsafah. Maka dari kecenderungan ini timbulah pengkajian tentang ketuhanan, alam dan kehidupan. Rata-rata ahli falsafah Islam dan Kristian ini mengimani akan berlakunya kiamat seperti yang termaktub di dalam kitab samawi al-Quran dan Injil yang menjadi rujukan kedua-dua falsafah ini. Sungguhpun begitu, acla di kalangan ahli falsafah Islam yang agak ekstrim menganggap bahawa alam ini qaclim (kekal) dan tidak musnah. Tetapi matlamat dan tujuan sebenar falsafah zaman ini adalah untuk mempertahankan keimanan mereka terhadap wahyu Ilahi (samawi) di samping keyakinan mereka terhadap akal serta pendapat-pendapatnya.

Jom tengok kejap !! Untung-untung nasib dapat barang murah, rm 1.90 pun ada...

FALSAFAH MATERIALISME

Banyak prasangka falsafah yang telah ditemui mencetuskan kepercayaan kepada golongan atheis termasuk saintis-saintis mereka. Pandangan falsafah ini umumnya dikenali sebagai materialisme. Ia berpendapat bahawa alam ini kekal dan beroperasi tanpa memerlukan pencipta. Menurut para atheis, material merupakan satu-satunya kuasa yang wujud. Material fidak diciptakan tetapi berfungsi dalam satu keadaan yang tidak terkawal dan tanpa campur tangan daripada pencipta. Mereka mengingkari akan perkara-perkara ghaib termasuklah kiamat yang dijanjikan. Di dalam sejarah, ramai ahli falsafah menganut pandangan ini. Bermula daripada penganut agama-agama jahiliyyah kuno hinggalah ahli falsafah kuno dan para penganut materialisme zaman moden juga mengingkari kewujudan Allah.

FALSAFAH MASON

Secara terang-terangan falsafah ini meningkari kewujudanpencipta (Allah) dan perkara berlakunya kiamat. Ini kerana sistem falsafah ini diasaskan oleh golongan anti-agama sebenarnya menunjukkan sebahagian daripada peperangan yang ditunjukan kepada agama secara sistematik. Apa yang perlu diketahui bahawa sebahagian besar ahli falsafah yang mendirikan sistem ini merupakan sebahagian dan organisasi Freemason, yang berdiri teguh di tengah-tengah kancah pertempuran golongan penentang agama. Dalam konteks ini, antara ahli falsafah yang menarik perhatian ialah ahli intelek Perancis yang merupakan pelopor revolusi Perancis. Di antaranya Diderot, pengarang “The System of Nature”yang digelar sebagai “Bible Materialisme“, Voltaire, Montesqeuei dan ramai lagi materialis yang radikai.

FALSAFAH DAN AGENDA TERSEMBUNYI BARAT

Tatkala kita melihat sejarah falsafah, kita melihat banyak ahli falsafah atheis yang ingkar akan kewujudan alam semesta dan perkara-perkara ghaib temasuk kiamat. Mereka begitu terkenal dengan identiti mason mereka seperti pemikir-pemikir David Hume, Holdbach, Marquis de Sade serta ahli sosiologi seperti Emile Durkheim dan lain-lain. Kesemuanya merupakan daripada golongan yahudi dan mereka berusaha untuk memisahkan rnasyarakat clari agama serta menegakkan slstarn masyarakat dan sistem moral yang tidak beriman sama sekall.

Alasan utama mengapa orang mengingkari Allah ialah kerana kegelisahan meraka kepada agama. Seterusnya mereka mencipta satu falsafah sesat yang mampu mengaburi pandangan manusia mengenai kewujudan Allah dan perkara yang dijanjikan oleh Allah. Tangan-tangan belakang di sebalik falsafah ini sudah ternyata di kalangan golongan Yahudi laknatullah. Merekalah yang mengaturcarakan bagi merencana kehancuran masyarakat manusia dan berusaha untuk menghapuskan fahaman beragama. Oleh itu mereka merencana penipuan-penipuan logikal seperti alam semesta adalah satu zat yang konsisten, statik dan tidak berubah. Di barat juga terdapat sebahagian manusia yang mengakui alam ini wujud melaiui peristiwa “Big Bang” dan akan berlakunya peristiwa kiamat ataupun “The Judgement Day”.Tetapi konsep kiamat yang mereka bawakan agak berbeza dengan al-Quran dan as-Sunnah. Umpamanya kiamat ini seolah-olah satu peristiwa yang berbentuk suatu peperangan yang menggemnkan dan seumpama denganya.

PARA PENULIS SKRIP “RANCANGAN JAHAT” (Protokol-protokol Yahudi)

Propaganda yang tersusun menentang keimanan kepada Allah dan hari kiamat menunjukkan bahawa pergerakkan ini didalangi oleh kumpulan tertentu. Kumpulan yang timbul dengan tipu muslihat yang terancang menyeru agar manusia lain ingkar kepada Allah. Ia telah muncul dalam sejarah setiap zaman dengan nama dan penyamaran yang berbeza. Namun demikian, sifat dan dasar mereka adalah sama. Allah menyebut di dalam al-Quran sebagai orang yang mewah’ (al-Mukminun: 64) atau pemuka-pemuka angkuh di antara kaumnya’ (al-A‘af: 75).

Penulis skrip rancangan jahat ini adalah terdiri daripada golongan yahudi yang menggunakan institusi Freemason dan barat untuk menyeru manusia agar ingkar kepada Allah dan perkara—perkara yang dijanjikan-Nya seperti kiamat, kebangkitan semula dan lain-lain lagi. Kemuncaknya, di kalangan yahudi yang konservatif akan cuba sedaya upaya memusnahkan kaum dan agama selain daripada mereka.

Comments

0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.